Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2012

sunsummerr
Cofaj się tylko po to by wziąć rozbieg!!!
     
— gdzieś przeczytane
Reposted fromteAmoRose teAmoRose via100suns 100suns

September 18 2012

sunsummerr
3285 74ab 500
Pomóżcie, repostujcie!
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaOnly2you Only2you
sunsummerr
Reposted frommeem meem viaOnly2you Only2you
sunsummerr
sunsummerr
Gdy byłem dzieckiem, matka mówiła mi: "Jeżeli będziesz żołnierzem, zostaniesz generałem. Jeśli będziesz mnichem, skończysz jako papież." Chciałem być malarzem i zostałem Picassem.
— Pablo Picasso
Reposted fromtemptation temptation viaOnly2you Only2you

September 14 2012

sunsummerr

September 02 2012

sunsummerr
4732 6bdd 500
Reposted frommisswindy misswindy viacats cats

August 30 2012

sunsummerr

August 29 2012

sunsummerr
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
sunsummerr
- Masz jakiś plan?
- Lepiej,mam urok osobisty
— król Julian
Reposted fromojkomena ojkomena viaKama Kama
sunsummerr
Znaleźć wrażliwych ludzi, którzy czują to, co my, jest z pewnością największym szczęściem na ziemi.
— Carl Spitteler
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaKama Kama
sunsummerr
Widok ukochanej osoby opowiadającej o swojej pasji jest jednym z najbardziej fascynujących.
— z obserwacji własnych
Reposted fromorchila orchila viaKama Kama
sunsummerr
pragnę Cię ponad normę.
Reposted fromnexxt nexxt viaKama Kama
sunsummerr
5768 e5ce 500
Przepraszam, że z kwejka, ale repostujcie, REPOSTUJCIE, aby jak najwięcej dziewczyn to przeczytało - to naprawdę ważne i przydatne informacje!
sunsummerr
2941 ed7d 500
K.J.Jamroziak

August 28 2012

sunsummerr
Reposted fromigafiga igafiga viacats cats

August 27 2012

sunsummerr
sunsummerr
0635 ffe8
Reposted fromAgnese Agnese viabylejaka bylejaka
sunsummerr

Nie mogę tak po prostu nie mysleć! Jak mam przestać, skoroo się nie daa?

 


     

Reposted bypitifulrain pitifulrain
sunsummerr

Chciala, żeby wiedział, jak bardzo ona go kocha... Postanowiła mu powiedzieć, nie chciała dłużej zwlekać...

Powiedziała...

i wieciee co, on na tooo??

Chciałem Ci powiedzieć, juz to samoo o wiele, wiele wcześniej, ale bałem się, że nie czujesz tego co ja i uciekniesz ode mnie zostawisz mnie...

 

Może jednak wartoo powiedzieć ze siee kogos kochaa??

jak myślicieee ??
     

— sunsummer
Reposted bypitifulrain pitifulrain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl